Hygienické zásady

Vážení klienti, prihlásením sa do kurzu a jeho úhradou súhlasíte s prevádzkovým poriadkom daného bazéna, hygienickými a bezpečnostnými zásadami. Preto Vás dôrazne žiadame o jeho prečítanie!

V prípade hrubého porušenia ktorejkoľvek tejto časti si organizátor kurzu vyhradzuje právo okamžitého vylúčenia bez možnosti vrátenia peňazí či inej náhrady! Ide o to, aby čas, ktorý s nami trávite, bol príjemný.

HYGIENICKÉ ZÁSADY

Na lekciu je prísny zákaz vstupu detí a rodičov s akútnymi alebo infekčnými ochoreniami, gynekologickými či kožnými problémami! Inštruktor môže z lekcie vylúčiť dieťa, pokiaľ usúdi, že dieťa alebo rodič vyššie uvedenými problémami trpia (kašeľ, nádcha, viditeľné kožné problémy…). Inštruktor z lekcie vylúči aj dieťa, ktorého rodič, prípadne iná poverená osoba, je podozrivá z požitia alkoholu alebo iných omamných látok. Detský ekzém nie je infekčný, preto nie je prekážkou.
V záujme dodržiavania kvality bazénovej vody, je každý účastník lekcie povinný pred vstupom do bazéna osprchovať sa a umyť sa mydlom bez plaviek! Sprchovanie je dobré zakončiť nie príliš teplou vodou, aby dieťa nešlo do bazéna rozohriate. Plavky obliekame až po sprchovaní. Dlhé vlasy musia mať rodičia vypnuté, odporúčame použiť plavecké čiapky. Mamičky vchádzajú do bazéna odlíčené. Do priestoru bazéna vstupujeme v plavkách, vhodnej obuvi a s osuškou či županom.

Všetky deti musia mať plavky, ktoré tesne priliehajú k nožičkám, nepoužívame spodné prádlo. V prípade, že sa na lekciu plávania príde pozrieť ďalšia osoba, je nutné, aby do priestoru bazéna vstúpila preoblečená do športového (krátke nohavice, tričko, plavky, prípadne plážové šaty). Pokiaľ použijete toaletu v priebehu lekcie, je nutné sa opäť osprchovať! Ak sa dieťa predsa-len niekde nedopatrením vymočí alebo inak znečistí priestor, neodkladne to oznámte inštruktorovi. Nie je to žiadna hanba a bolo by nezodpovedné neoznámiť to.

V šatniach udržiavajte okolo seba čistotu, poriadok a sucho. Kočíky nechávajte v priestoroch na to určených, vjazd do šatní je prísne zakázaný. Kvôli zvýšenej bezpečnosti odporúčame nosiť si vlastný zámok na bicykle.
Každý návštevník bazéna, vrátane detí, je povinný vyzuť si obuv pred vstupom do šatne a tú ponechať na vyhradenom mieste.
V prípade uvoľnenia sekrétu počas lekcie slúžia na jeho utretie vreckovky umiestnené na okraji bazéna v plastovej krabičke. Použité vreckovky rodičia vhadzujú do nádoby na to určenej.
V prípade, že dôjde k znečisteniu vody v bazéne (únik stolice, zvratky, krv …), je rodič povinný okamžite túto skutočnosť nahlásiť inštruktorke a taktiež sa zaväzuje zaplatiť náklady spojené s vyčistením a znovu-napustením bazéna.

Rodičia, alebo nimi poverené osoby plne zodpovedajú za deti a škody nimi spôsobené!