Bezpečnostné zásady

Pri pohybe vo všetkých priestoroch prevádzkovateľa je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť s ohľadom na šmykľavý povrch, predovšetkým v priestoroch bazéna a spŕch. Deti sa nikdy nesmú pohybovať bez dozoru dospelej osoby!
Do bazéna vstupujeme výhradne so zvolením inštruktora a za jeho prítomnosti. Je dôležité, aby účastníci kurzu vstupovali do bazéna súčasne, v stanovenom čase a riadili sa pokynmi inštruktora.

Vstup do šatní je povolený najskôr 15 minút pred zahájením lekcie. Po lekcii je potrebné opustiť šatňu najneskôr do 15 minút. Do priestorov šatní, spŕch a bazéna je prísny zákaz nosenia predmetov zo skla a jedlo! Kojenie detí je povolené.

Prevádzkovateľ bazéna a priľahlých priestorov, ani organizátor kurzu, nezodpovedajú za odložené veci a cennosti.