Plávanie detí mladšieho školského veku

PLÁVANIE DETÍ ŠKOLSKÉHO VEKU (6-15 rokov)

V tomto veku už hovoríme o plaveckej výuke. Všeobecným cieľom je odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí s rešpektovaním postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu, pričom sú deti cielene vedené tak, aby sa plavecky zdokonaľovali. 

Zdokonaľujú sa zásady správneho technického dýchania, nacvičujeme plavecké spôsoby. Na lekciách používame rôzne plavecké pomôcky (pásiky, dosky, húsenice, pontóny, tyčinky na lovenie...). Deti si z ich pomocou osvojujú plavecké zručnosti smerujúce k samotnému plávaniu.  


Plavecké zručnosti:

Technicky správne dýchanie
Splývanie na hladine
Skoky do vody – skok po nohách, štartový skok 
Ponorenie a plávanie pod vodou
Orientácia na hladine aj pod hladinou
Plavecké štýly – kraul, prsia, znak, motýlik  


Počas výuky stanovujeme aj individuálne ciele, ktoré závisia od schopností a možností jednotlivcov.   

Sobotňajšia lekcia trvá 30 minút, pričom prípravnú a relaxačnú fázu trávime zvyčajne v malom bazéne a samotný tréning vo veľkom bazéne.

    V prípade nenaplneného kurzu je možné zaradiť nové dieťa do už prebiehajúceho kurzu!