Plávanie detí predškolského veku

PLÁVANIE DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU (3 – 6 rokov)
 
Pred-plavecká výuka je v tomto veku dieťaťa tvorivou činnosťou, ktorá bude o to úspešnejšia, čím viac sa priblíži schopnostiam dieťaťa. Náplň lekcie môžeme rozdeliť na 90% hier a 10% vlastná metodika plávania – plavecké prvky. Dôležitá je názorná ukážka spolu so stručným a jasným slovným komentárom.

Cieľom je zoznámiť deti s vodným prostredím a pripraviť ich na následný vstup do veľkého bazéna. Ide nám predovšetkým o to, získať u detí trvalejší a kladný vzťah k vode, pričom dieťa spoznáva prostredie v troch podobách: nad hladinou, na hladine a pod hladinou. Vhodne pripraveným programom a za použitia plaveckých pomôcok sa snažíme ďalej rozvíjať skúsenosti detí a v priebehu kurzu plávania ich hravou formou zoznámiť s jednotlivými plaveckými zručnosťami.

Deti od 4 rokov, po dohode aj mladšie, plávajú samé bez rodičov. Rodičia však neopúšťajú priestory bazéna. Dĺžka lekcie je 30 minút.


Plavecké zručnosti:

Výdychy do vody – plavecké dýchanie
Vznášanie sa vo vode
Pády a skoky do vody
Ponorenie, potápanie
Orientácia vo vode
Vnímanie vodného priestoru

       
Osvojenie si týchto zručností je dôležitým predpokladom pre následný nácvik plaveckých pohybov, jednotlivých plaveckých spôsobov.
   

    V prípade nenaplneného kurzu je možné zaradiť nové dieťa do už prebiehajúceho kurzu!