Plávanie zdravých dojčiat, batoliat a  detí predškolského veku, plávanie hendikepovaných detí.

   Plávanie zdravých detí sa nijak výrazne neodlišuje od plávania hendikepovaných detí. V oboch prípadoch môžu kurz navštevovať deti až po lekárskej prehliadke, pričom sa vždy prihliada na už nadobudnuté pohybové skúsenosti jednotlivého dieťaťa. Jediný rozdiel je v upravení počtu detí pri skupinovom plávaní na danej lekcii.