Vplyv a význam plávania

Primeranou námahou je priaznivo ovplyvňovaný kardio-vaskulárny systém. Pravidelným pohybom na suchu a vo vode dochádza k posilneniu a zväčšeniu srdcového svalu. Ten je následne odolnejší voči záťaži. Správnou technikou dýchania sa zasa zvyšuje vitálna kapacita pľúc, pružnosť svalstva a rozpína sa hrudný kôš. Vplyvom aktívnej činnosti dolných končatín vo vode sa zvyšuje črevná peristaltika – dieťa sa lepšie vyprázdňuje. Plávanie tiež napomáha pri odstránení rôznych nedostatkov a vád držania tela. Silnejú chrbtové svaly a udržuje sa správne, fyziologické zakrivenie chrbtice. Pohyb vo vode unavuje, deti tak dobre spia a tiež dobre jedia. Celkovo sú kľudnejšie. Rovnako má plávanie vplyv aj na otužovanie, čo súvisí s posilňovaním imunitného systému dieťaťa. Počas skupinového plávania si dieťa upevňuje väzby so svojim sociálnym prostredím (rovesníci, rodičia ...).
Pobyt rodiča a dieťaťa vo vode je jednou z prvých spoločných aktivít, ktoré sa dajú dieťaťu ponúknuť. Z tohto dôvodu sa snažíme ponúknuť rodičom a ich deťom  spoločný program, ktorý ich vzájomne obohatí. Viac ako o výkon nám ide o vytvorenie príjemnej atmosféry pre naväzovanie prvých kamarátskych kontaktov medzi deťmi, rovnako ako o vytvorenie priestoru pre rodičov, ktorí sa budú na lekciách plávania cítiť príjemne a radi sa k nám budú vracať.